Alle som ønsker det, også ungdom 16 – 17 år og barn 12 – 15 år er vaksinert med førstedose.

Vi har en del igjen som skal ha andredose og noen ytterst få førstedoser som vaksineres nå.

Vi regner med at vi er ferdig med Koronavaksineringen innen vi begynner med influensavaksinering i oktober.

Informasjon om influensavaksinering vil komme på et senere tidspunkt.

Ved spørsmål, ring kommunens Koronatelefon: 

Koronatelefonen: 948 69 748 hverdager 0815 – 1445.

Hvis du har fått en oppringing fra dette nummeret, ber vi om at dere ringer tilbake til dette nummeret og ikke til legesenterets sentralbord. Lagre gjerne nummeret på din telefon.

Vi har fått tilbakemeldinger om at mange får opp et firma/sameie i Bergen når vi ringer dere med Koronatelefonen. Det kan derfor være lurt å lagre dette nummeret, slik at dere vet at det er oss og ikke selgere fra Bergen som ringer dere.