Befolkningen født til og med 1956 har nå fått sin første dose av Pfizervaksinen.

Neste uke (uke 25) revaksinerer vi og i tillegg får befolkningen født 1957 – 1960 sin første vaksinedose. Vi begynner også så vidt med personer født i 1961.

I uke 26 vil de født 1961 og 1962 få første vaksinedose.

Vi fortsetter samtidig vaksineringen av helsepersonell og risikogruppene.

Vi ber de som får melding fra oss om vaksinetilbud svare så snart som mulig, og senest innen påfølgende onsdag kl 1200.

Koronatelefonen: 94869748  hverdager 0815 – 1445.

Legekontoret ringer ikke opp innbyggere født fra 1956. Vi sender ut sms til befolkningen når det er deres tur. Vi ber om at man følger med og svarer så snart som mulig på sms og ringer koronatelefonen for å avtale time. Vi bruker Varsling24.

Koronatelefonen 94 86 97 48. Koronatelefonens åpningstid er hverdager mellom 0815 og 1445.

Hvis du har fått en oppringing fra dette nummeret, ber vi om at dere ringer tilbake til dette nummeret og ikke til legesenterets sentralbord. 

P.S.: De som er født r 1956 vil bli oppringt av koronatelefonen som tidligere.  

Prioriteringsrekkefølgen: 

1. Beboere i sykehjem 

2. Alder 85 år og eldre

3. Alder 75-84 år 

4. Alder 65-74 år og samtidig personer mellom 18¤ og 64 år med sykdommer/tilstander med høy risiko for alvorlig forløp (merket med * i listen over risikogrupper under)  

5. Alder 55-64 år med underliggende sykdommer/tilstander (se listen over risikogrupper under)  

6. Alder 45-54 år med underliggende sykdommer/tilstander 

7. Alder 18-44 år med underliggende sykdommer/tilstander 

8. Alder 55-64 år 

9. Alder 45-54 år 

10. Alder 18-24 år og 40-44 år

11. Alder 25-39 år

Personer med følgende sykdommer/tilstander er definert som medisinske risikogrupper:

 • Organtransplantasjon*  
 • Immunsvikt*  
 • Hematologisk kreftsykdom siste fem år*  
 • Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift)* 
 • Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon (for eks. ALS og cerebral parese)*  
 • Downs syndrom*
 • Kronisk nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon*  
 • Kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon  
 • Immundempende behandling som ved autoimmune sykdommer  
 • Diabetes  
 • Kronisk lungesykdom, inkludert alvorlig astma som har medført bruk av høydose-inhalasjonssteroider eller steroidtabletter siste året  
 • Fedme med kroppsmasseindeks (KMI) på 35 kg/m2 eller høyere 
 • Demens  
 • Kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)  
 • Hjerneslag

Legekontoret ringer opp innbyggerne med koronatelefonen 94 86 97 48. 

Hvis du har fått en oppringing fra dette nummeret, ber vi om at dere ringer tilbake til dette nummeret og ikke til legesenterets sentralbord. 

Telefonen vil være åpen i legesenterets åpningstid hverdager 0815 – 1445.

Dette nummeret gjelder kun for henvendelser angående koronavaksinasjon.