Neste uke – uke 16 - står innbyggere født i 1948 – 1950 for tur.

Samtidig begynner vi også å vaksinere personer 18 – 64 år med sykdommer/tilstander med høy risiko for alvorlig forløp.

Følgende sykdommer/tilstander blir prioritert i denne gruppen:

  • Organtransplantasjon
  • Immunsvikt
  • Hematologisk kreftsykdom siste 5 år
  • Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift)
  • Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon (f.eks. ALS, Downs syndrom)
  • Kronisk nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon

Legekontoret ringer opp innbyggerne med koronatelefonen 94 86 97 48. Hvis du har fått en oppringing fra dette nummeret, ber vi om at dere ringer tilbake til dette nummeret og ikke til legesenterets sentralbord. 

Telefonen vil være åpen i legesenterets åpningstid hverdager 0815 – 1445.

Dette nummeret gjelder kun for henvendelser angående koronavaksinasjon.