Kvænangen barne- og ungdomsskole er på gult nivå  på trafikklysmodeller for smittevern.

Det betyr at hele skoleklasser og avdelinger kan være samlet. 

Kvænangen barne- og ungdomsskole har inndelte soner for hvor elevene og hvordan klasser som kan være sammen i friminuttene, samt hvordan inngang de skal benytte.  Dette med hensyn til smittevern.

Foresatte som skal hente, eller bringe sine barn til skolen oppfordres til å avlevere barna i skolegården. Dersom foresatte til de yngste barna har behov for å levere/ sjekke at barnet har skifteklær i sin hylle kan dette gjennomføres, men da innenfor et tidsperspektiv på 15 minutter.

 

 På Kvænangen barne- og ungdomsskole er vi opptatt av at ingen skal bli syk, og der er derfor viktig for oss at:

  • Ingen syke skal møte på skolen
  • God hygiene
  • Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)