Reduksjon i tjenester på grunn av Korona

Hjemmetjenesten vil i tiden fremover redusere omfanget av tjenester vi utfører.

Nødvendig helsehjelp som mat, medisiner og stell vil bli prioritert. Andre tjenester som hjemmehjelp/praktisk bistand og støttekontakt kan bli redusert eller midlertidig stoppet.

Du som tjenestemottaker vil bli informert om hvordan dette vil påvirke ditt tjenestetilbud.

Vi vil også minne alle våre brukere om å ha flytende håndsåpe og tørkepapir tilgjengelig for personalet.

Hjemmetjenesten kan nås på telefon:

Vakttelefon: 47 46 95 07 (fra klokken 0730 til 2200)

Hege Karlsen, Leder for Hjemmetjenesten: 93 49 91 12 (Hverdager fra 0730 til 1500).

 

Husk god håndhygiene!

Med vennlig hilsen 

Kvænangen kommune

hygieneplakat_smitte_koronavirus.jpg