Fysioterapitjenesten og Frisklivssentralen i Kvænangen vil ha redusert virksomhet på grunn av Korona tiltak.

  • Frisklivssentralen har stengt alle sine gruppetreninger.
  • Fysioterapiavdelingen er stengt for pasientbehandling, egentrening og gruppetreninger. 
  • Inneliggende pasienter på Sykestua med stort behov for fysioterapi vil få trening og behandling. I tillegg vil andre med store behov kunne bli prioritert. (Dette avklares sammen med lege) 

 

Ønsker du tips og råd til hva du kan gjøre hjemme, f.eks egentrening?
 

Kontakt fysioterapeut på tlf. 40 40 56 17, eller

e-post: solvi.martinsen@kvanangen.kommune.no 

Husk god håndhygiene!

Med vennlig hilsen

Kvænangen kommune

Solvi Martinsen                                                                                  

Kommunefysioterapeut i Kvænangen og

Leder av Frisklivssentralen

hygieneplakat_smitte_koronavirus.jpg