Med virkning fra 1. januar 2020 er det lovpålagt for alle kommuner å tilby ergoterapi. Ergoterapeuten underlagt samme, eller tilsvarende, strenge krav om pasientfortrolighet, taushetsplikt og etiske retningslinjer. Tjenestebeskrivelsen for ergoterapitjenester kan du lese her. PDF document ODT document