Status på fugleinfluensa i Kvænangen
Kvænangen kommune har fått melding om døde fulger, men det er ikke bekreftet tilfeller hvor det er påvist fugleinfluensa. Dersom dette endrer seg vil det komme fortløpende informasjon.

 

Råd ved funn av døde eller syke fugler
Her er informasjon om hva du skal gjøre dersom du finner døde fugler:

  • Varsle Mattilsynet på epost postmottak@mattilsynet.no og Kvænangen kommune på post@kvanangen.kommune.no ved mistanke om fugleinfluensa. 
  • Ikke ta på syke eller døde fugler eller dyr hvor det mistenkes smitte.
  • Dersom du likevel må fjerne døde fugler, se følgende informasjon: Mattilsynet- Råd ved døde fugler
  • Vask hendene med såpe og vann etter kontakt med fugl, avføring fra fugl eller utstyr som har vært i kontakt med fugl.
  • Hunder og katter bør holdes unna syke og døde fugler.

 

Mattilsynet har svart på flere spørsmål som angår fugleinfluensa på deres hjemmeside. Her kan du lese mer: Mattilsynet