Reinbeitedistrikt D35 Fàvrrosorda 

 

Reinen er nå tilbake på vår- og sommerbeiteområdet i Nuovasnjàrga i Kvænangen kommune. Det har vært en hard vinter med dårlig beiter på vidda. Reinen vil nå trekke seg til barflekker og der hvor det grønnes først, i nedreliggende områder, ved sjøen og i dalområder. Reinen tærer på de siste fettreservene sine nå på våren, og tåler lite etter en lang vinter med lite mat. Det bes derfor om at folk viser hensyn når de ferdes i områder med tamrein. 

I disse dager starter også de drektige simlene ferden mot kalvingsområdet i Navitdalen. 

Dersom du ser rein: 

1. Gå utenom dem

2. Snu

3. Eller skift retning

4. Ha hunden i bånd

 

Takk for at du viser hensyn- giitu!

Mer informasjon finner du på Nannet prosjektet sine sider ved å trykke her