P.g.a kommunale koronatiltak blir Folkebiblioteket stengt så lenge kommunehuset holdes stengt for publikum. Dette gjelder også selvbetjent utlån.

Vi beklager dette.

 

Vennlig hilsen

Kvænangen Folkebibliotek