Vi har desverre fått positive svar på hurtigtester for SARS- Cov- 2 blant ansatte og beboere i stort sett alle enheter (Gargo, hjemmetjenesten, Furutoppen- TU).

Grunnet den noe uoversiktlige situasjonen ønsker vi at pårørende og besøkende kontakter avdelingspersonale i forkant av eventuelle besøk og anmoder alle til å benytte seg av tilgjengeliggjort smittervernutstyr.