Etter flere år med lite influensa grunnet smitteverntiltak mot korona, er befolkningens immunitet mot influensa svekket. Det forventes derfor at influensabølgen for høsten og vinteren 2022-2023 vil bli større enn normalt. 

Vaksinering er den beste måten å skaffe seg beskyttelse mot alvorlig sykdom på grunn av influensa. 

Kvænangen kommune tilbyr influensavaksine til prioriterte grupper, som en del av det nasjonale vaksinasjonsprogrammet.

Pris for influensavaksinasjon hos kommunen er 200 kr.

 

Hvem kan tilbys vaksinen? 

Influensavaksine innenfor det nasjonale vaksinasjonsprogrammet anbefales og tilbys til: 

 • Alle som er fylt 65 år 
 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem 
 • Gravide i 2. og 3. trimester
 • Prematurt fødte barn, særlig barn født før uke 32 i svangerskapet, fra 6 måneder (kronologisk alder) til 5 år 
 • Barn og voksne med: 
  • kronisk lungesykdom 
  • kronisk hjerte- og karsykdom 
  • diabetes type 1 og 2 
  • leversvikt eller nyresvikt 
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet og/eller hostekraft 
  • nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom (for eksempel organtransplanterte, kreft, HIV, revmatoid artritt og andre sykdommer) 
  • svært alvorlig fedme (kroppsmasseindeks over 40)
  • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko(for eksempel personer med medfødte kromosomavvik og genetiske syndromer) 
 • Helsepersonell og andre ansatte i helse- og omsorgstjenesten som har nær kontakt med pasienter ved behandling eller pleie 
 • Personer som bor sammen med (eller er tilsvarende nære) immunsupprimerte 
 • Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser. 

 

Slik får du vaksinen

Du kan ringe legekontoret for å bestille time mandag – fredag mellom kl 08.15 – 11.30 og 12.15 – 14.45 på telefon 77 77 90 00. 

Helsestasjonen har drop-in torsdag 13.okt og fredag 14.okt mellom kl 08.30 - 15.30. 

Drop-in torsdag 20.okt mellom kl 08.30 - 15.30. 

Beboere på sykehjem og en del beboere i omsorgsbolig vil få tilbud om vaksinen av helsetjenesten der de bor. 

Helsepersonell skal få tilbud om vaksine hos sin arbeidsgiver. 

 

Ta pneumokokkvaksine samtidig

Det er mulig å få pneumokokk og influensavaksine samtidig. Pneumokokkvaksinen koster 450 kr.