Årets influensavaksinering blir annerledes enn foregående år:

Alle må bestille time for vaksinering på telefon 77 77 90 00.

Timene vil være fra kl 1300 – 1430 onsdag, torsdag og fredag

uke 43 – 47 (21.10 – 20.11.)

Egenandel for vaksinering: Kr. 50.-

De som har frikort skal ikke betale egenandel.

Helsearbeidere og de som er i risikogruppene vil bli prioritert.

Risikogrupper:

* Personer over 65 år.

* Nedsatt immunforsvar

* Gravide

* Hjerte- eller lungesyke

* Diabetes mellitus

* Kronisk lever- eller nyresvikt

* Svært alvorlig fedme

OBS:

Vi må be om at du ikke kommer tidligere enn du er oppsatt på time. Dette pga smittevernhensyn.

Du må melde deg i luka når du kommer, og vente på legekontorets venteværelset til du blir ropt opp.

Etter vaksinering må du vente i 20 min. før du kan gå. Det gjør du på helsesykepleiers venteværelse. Når du skal gå, går du ut inngangen til fysioterapeut/helsesykepleier.

Det vil bli vist vei.