Vaksinering er den beste måten å skaffe seg beskyttelse mot alvorlig sykdom på grunn av influensa og korona. 

Kvænangen kommune tilbyr influensa- og koronavaksine til prioriterte grupper, som en del av det nasjonale vaksinasjonsprogrammet. Pris for influensavaksinasjon hos kommunen er 200 kr. 

Slik får du vaksinene

Du kan ringe legekontoret for å bestille time mandag – fredag mellom kl 08.15 – 11.30 og 12.15 – 14.45 på telefon 77 77 90 00. 

Helsestasjonen har drop-in torsdag 12.okt, fredag 20.okt og torsdag 26.okt mellom kl 09.00 - 15.00. 

Beboere på sykehjem vil få tilbud om vaksinene av helsetjenesten der de bor. Helsepersonell skal få tilbud om vaksine hos sin arbeidsgiver. 

Ta pneumokokkvaksine samtidig

 

Det er mulig å ta pneumokokk og influensavaksine samtidig. Pneumokokkvaksinen er anbefalt hvert 6.år for alle over 65 år og ved en rekke sykdommer. Spør legekontoret eller helsestasjon om du er usikker. Vaksinen koster 450 kr.

Hvem kan tilbys influensa- og koronavaksinen? 

Influensa- og koronavaksine innenfor det nasjonale vaksinasjonsprogrammet anbefales og tilbys til: 

 • Alle som er fylt 65 år 
 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem 
 • Gravide i 2. og 3. trimester
 • Barn og voksne med: 
  • kronisk lungesykdom 
  • kronisk hjerte- og karsykdom 
  • diabetes type 1 og 2 
  • leversvikt eller nyresvikt 
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet og/eller hostekraft 
  • nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom (for eksempel organtransplanterte, kreft, HIV, revmatoid artritt og andre sykdommer) 
  • svært alvorlig fedme (kroppsmasseindeks over 40)
  • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa/korona utgjør en alvorlig helserisiko(for eksempel personer med medfødte kromosomavvik og genetiske syndromer) 

I tillegg er disse gruppene anbefalt influensavaksine: 

 • Prematurt fødte barn, særlig barn født før uke 32 i svangerskapet, fra 6 måneder til 5 år
 • Helsepersonell og andre ansatte i helse- og omsorgstjenesten som har nær kontakt med pasienter ved behandling eller pleie 
 • Personer som bor sammen med (eller er tilsvarende nære) immunsupprimerte 
 • Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser.