Kvænangen kommunes Ildsjelpris, er ment som en støtte og motivasjon i det pågående kulturarbeidet/fritidsarbeidet i kommunen, og defineres under det utvidede kulturbegrepet. Ildsjelprisen består av et innrammet diplom, mottakerens navn og prisens tildelings år, samt et pengebeløp på kr. 5.000,-. Prisen skal være en takk og annerkjennelse.

Prisen deles ut hvert år. Prisen kan tildeles lag og organisasjoner, eller privatpersoner som i kraft av å være aktive unge/eldre utøvere, ledere, trenere eller organisatorer som har gjort seg spesielt positivt bemerket gjennom sitt frivillige virke innenfor kulturarbeidet/fritidsvirksomhet i Kvænangen.

Prisen kan også tildeles personer som på annen måte har utmerket seg i det daglige, eller i sitt virke eller på annen måte har bidratt til særskilt positivt omdømme av kommunen.

Den eller de som blir tildelt prisen skal fortrinnsvis være bosatt i kommunen, eller ha særskilt tilknytning til kommunen gjennom sin virksomhet.

Ildsjelprisen utlyses etter første kvartal av tildelingsåret, med forslagsfrist 01.11.2023.

Ildsjelprisen tildeles etter vurdering av innkomne forslag på kandidater i formannskapet, eller av en gruppe nedsatt av formannskapet. Ved vedtak om tildeling av pris, er vedtaket unntatt offentlighet inntil utdelingen. Ildsjelprisen kan deles, dersom formannskapet, eller gruppe nedsatt av formannskapet, mener dette er formålstjenlig.

Alle innbyggere og organisasjoner i Kvænangen har forslagsrett. Forslag skal være skriftlig og begrunnet.

Forslag sendes til post@kvanangen.kommune.no. Husk å merk forslaget med ILDSJEL 2023.