Søknadskjema finner du på denne linken Logg inn (visma.com) eller inne på SFO's område på kommunens hjemmeside. 

Husk at du må søke inn barne ditt på SFO for hver nye skoleår. 

 

Les mer om skolefritidsordningen ved Kvænangen barne- og ungdomsskole HER. Du kan også ta kontakt med SFO-leder, Lena Larsen, på e-post: lena.larsen@kvanangen.kommune.no eller telefon: 40405612.