Søknad sendes elektronisk 

 

Barn som har plass i barnehagen, skal ikke søke på nytt da de beholder plassen fram til de starter på skole. 

I tillegg til ny plass er det muligheter å søke om overflytting, utvidelse og reduksjon. 

Søknaden til barnehageplass senest innen 15.mars 2022.

 

Bruk elektronisk søknadsskjema som dere finner på kommunes hjemmeside under informasjon om Burfjord barnehage eller ved å trykke HER
Ved endring av oppholdstid eller overflytting til annen barnehage skal samme skjema brukes.