Kommuneplanens samfunnsdel angir mål og satsningsområder for kommunen de neste 12 årene. Viktige spørsmål i denne sammenheng er : 

Hvordan skal Kvænangen kommune legge til rette for god samfunnsutvikling, næringsutvikling og stedsutvikling ? Hvordan skal vi møte våre utfordringer, og hvordan utnytte de mulighetene vi har? Hvordan skape bolyst og blilyst ? Hva skal vi prioritere å jobbe med?  Hvordan kan vi samarbeide? Hvordan skal vi sikre sosial, økonomisk og miljømessig bærekraft?

Kommunens planforslag er sendt på  høring og offentlig ettersyn.Planen kan leses her eller  på servicekontoret på kommunehuset, Sørstraumen handel eller Spildra Landhandel.  Høringsfrist er 27.08.2021. 

 

Kvænangen kommune inviterer innbyggere, næringsliv  og lokale lag og foreninger til høringsmøter / medvirkningsmøter.  

Tirsdag 17.08.2021 kl.18.00-20.00 på Badderen Grendehus

Onsdag 18.08.2021 kl.08.15-10.30 Frokostmøte for næringsdrivende på Flerbrukshuset i Burfjord

Onsdag 18.08.2021 kl.18.00-20.00 på Kjækan skole

Torsdag 19.08.2021 kl.18.00-20.00 på Alteidet Samfunnshus

Fredag 20.08.2021 kl. 17.00 -19.00 på Spildra skole

Mandag 23.08.2021 kl. 18.00-20.00 på Flerbrukshuset i Burfjord

 

Velkommen ! 

Det tas hensyn til gjeldende smittevern regler.