Høring:

Søknad om tilskudd til utbygging av bredbåndsnett i kommunen.

Invitasjon til Høringsinnspill

I 2018 har NKOM sammen med Troms Fylkeskommune satt av midler til utbygging av bredbånd. Dette  det er en statlig tilskuddsordning for utbygging av bredbånd i distriktene. Kommuner og fylkeskommuner kan søke på disse midlene.

Et av kravene er at kommunen kunngjør hvilke geografiske områder den vil søke tilskudd for, slik at interesserte parter kan gi innspill som kan være vesentlige for søknaden.

Kvænangen kommune planlegger i 2018 å søke tilskudd til utbygging av bredbånd til Segelvik, Reinfjord, Valan og Skorpa.

Alle som ønsker å gi innspill, (foreninger, bedrifter, enkeltpersoner etc.) inviteres til å gjøre det innen 01. september 2018.

Innspill sendes på epost til; til post@kvanangen.kommune.no

"Høringsuttalelser bredbåndutbygging".

Bjørn Ellefsæter på 77 77 88 12