Formannskapet har lagt forslag til kommunedelplan for idrett, friluftsliv og kultur 2023-2035 ut på høring og offentlig ettersyn.

Høringsfrist 21.05.2024

 

Dokumenter:

Kommunedelplan

Handllingsplan

Anleggsregister

Overordnede føringer og veiledere

Begeper og definisjoner

 

Høringssvar sendes til: Kvænangen kommune, Gárgu 8 9161 Burfjord, eller på e-post til: post@kvanangen.kommune.no