Opplæringsloven §2-2 fjerde ledd sier at kommunen skal ha en forskrift om skole- og feriedager for elevene. Forskriften skal være tilpasset avviklingen av nasjonale prøver. Skoleruten bestemmer oppstart av skoleåret, undervisningsdager, ferie- og fridager og skoleårets slutt. Skoleruten skal ha en forskriftsform jf. opplæringsloven §2-2 og § 3-2. Lokal forskrift om skole- og feriedager skal jf. forvaltningsloven §37 ligge ute til høring før vedtak treffes.

Fylkeskommunen utarbeider skoleruter, og kommunene må følge dette oppsettet ihht gjeldende avtaler. Skoleruten kan  ikke endres ifht oppsatte dager, men innspill kan tas videre til fylkeskommunen.

Skolerute 2024-2025.pdf

Innspill eller merknader til skoleruten merkes “sak 24/05 skolerute” og sendes skriftlig til Kvænangen kommune, kommunehuset Gargu 8, 9161 Burfjord, eller via e-post til: post@kvanangen.kommune.no 

Høringsfrist 24.4.2024.