Da har jeg hatt min siste arbeidsdag som samarbeidskoordinator.

Det er snart to år siden jeg først satt mine ben inne på rådhuset i Burfjord og startet mitt bekjentskap med dere.

Fra første dag ble jeg mottatt på vakkert vis- og det har aldri manglet på hjelp til både praktiske og tekniske utfordringer.

Noen utfordringer og uenigheter har det vært, men de har vi løst underveis og kommet styrket ut av.

I meg har dere fått en standhaftig Kvænangen- patriot!

Jeg takker så hjertelig for meg, men forsvinner ikke helt- har fortsatt klort meg fast i mindre prosjekt.

Kjære Kvænangen!

Fortsett å vise verden hva dere er gode på, for det er masse.

Fortsett å motta nye mennesker med varme og innstendighet.

Tusen hjertelig takk for dere!

Med vennlig hilsen

Nina Giselsson Mannsverk