På grunn av ferieavvikling har helsestasjonen stengt fra 24.juli til og med 15. august. Kontakt legekontoret på tlf. 77 77 90 00 dersom noe haster.