Målet er så sikre forskninsgsprosjektet og legge til rette for en god sameksistens med fiskeriinteressene i området. 

Les mer på havforskningsinstituttets nettside: 

https://www.hi.no/hi/nyheter/2020/februar/fiskarane-forskingsprosjekt-nord