Annerledesåret 2020 går mot slutten og vi går mot et nytt år med gode framtidsutsikter. Dyktige fagfolk har utviklet en vaksine og forhåpentligvis kan vi mot sommeren 2021 leve noe mer normalt enn vi har gjort siden mars 2020.

I året som har gått har vi opplevd mange restriksjoner og begrensninger i livene våre. Mange har følt dette som negativt, men har vi fått noen positive erfaringer ut av pandemien?
Jeg vil holde fram tre ting.

  1. Samhold – solidaritet.
    Fra første dag har vi i Kvænangen tatt et aktivt valg om å utvise solidaritet med de som er i risikogruppen og hverandre. Vi har slått ring om lokalsamfunnet og alle har bidratt med sitt. Vi har hatt hjemmekontor, digitale møter og hatt sosialt samvær med hverandre ved bruk av digitale hjelpemidler. Det har fungert og sammen har vi kommet oss gjennom pandemien uten større smitteutbrudd – nå må vi sørge for at den gode trenden fortsetter.
  2. Digitalisering – sentralisering.
    Vi har alle fått et løft med tanke på det digitale. Jeg trodde jeg var god digitalt, men har lært masse både privat og på jobb. For oss som bor i Kvænangen er det viktig at vi får stoppet sentraliseringen og skapt nye arbeidsplasser i Kvænangen. Kanskje vil vi framtida se at arbeidsplasser lyses ut med valgfritt arbeidssted rundt om i landet? - Det skal vi ta høyde for når vi nå planlegger framtidens Kvænangen i samfunnsplanen.
  3. Et løft for hverdagsheltene = et løft i lønn?

Mange yrkesgrupper har vist med stort tyngde hvor viktig de er for hver og en av oss. Butikkmedarbeidere, renholdspersonell, transportører og helsefagarbeidere er essensielle for at vi skal kunne føle oss trygge i hverdagen. Jeg vil si yrkesgruppene har fått en høyere status, og for mange av disse er det også viktig å gi et løft når det kommer til lønn. Alle er viktig for at samfunnet skal fungere og da er det viktig med rekruttering og status i alle yrker. Det nytter ikke bare å klappe, vi må også sørge for ei god lønn å leve av sammen med små lønnsforskjeller.

Nå skal ta med oss lærdommen fra pandemien og se framover. Vi skal ta med oss de positive tingene vi har lært oss i løpet av pandemien, og så skal vi legge bak oss det som har vært negativt.

Jeg håper det kommende året blir preget av at veksten i næringslivet fortsetter. At innbyggerne får eierskap til- og føler at samfunnsplanen blir en god plan for framtidas Kvænangen. Gjennom at vi er positive, framsnakker og står på skal vi gi langt flere lyst til å flytte til Kvænangen og at vi som bor her fortsetter å tenke at Kvænangen er verdens beste plass å bo!

God samfunnsutvikling handler i bunn og grunn bare om folk. Folk som vil hverandre vel, løfter hverandre og heier på hverandre får til neste hva de vil. Det krever en innsats å se løsninger og være positiv. Jeg har stor tro på at folk ser hvor mye vi får igjen ved å legge ned en positiv innsats. Jeg gleder meg til å være ordfører og sammen med dere alle få til masse positivt det neste året.  

Til slutt er det greit å minne på om at pandemien fortsatt pågår og at vi må overholde smitterådene fra helsemyndighetene til de sier vi kan slutte.

Jeg ønsker deg et riktig godt nytt år!

Med vennlig hilsen

 

Eirik Losnegaard Mevik
Ordfører