Det er tidvis utfordrende å være ordfører når de som bestemmer i kommunen, altså kommunestyret, ikke er en del av ordførers flertall. Samtidig synes jeg kommunestyret det siste halve året har jobbet bedre sammen enn på lenge.

For det kommende året er vi er nødt til å samarbeide og vise hverandre tillit. Det er helt på sin plass å være uenig i sak og politikk, men vi må snakke om hverandre på en måte som gjør det spennende og interessant å drive med politikk, framfor forargelse og negativitet.

Her skriver jeg litt om noe av det som har tatt opp min tid i løpet av 2018.

Vi har i 2018 kommet godt i gang med kommunens omstillingsprosjekt. Dette er et prosjekt som skal gjøre næringslivet i stand til å skape vekst. Kommunes administrasjon er i utgangspunktet ikke målgruppa for prosjektet, men kommunen er en viktig premissleverandør for næringslivet og det må derfor være et tett samarbeid.

Det er en kjent sak at jeg trakk meg som styreleder. Det var med tungt hjerte. Jeg har jobbet hardt både for at vi skulle få det til Kvænangen og at det skulle komme i gang. Jeg skulle gjerne fortsatt, men det ble ikke riktig når de flertallet ikke hadde tillit til jobben som ble gjort i styret.

Det betyr ikke at jeg er negativ til prosjektet. Tvert om, jeg har stor tro på prosjektet, og ønsker det nye styret all suksess. Jeg skal fortsatt bidra som best jeg kan for at vi får til den omstillinga som er helt nødvendig for at vi skal skape arbeidsplasser i årene som kommer.

Vi rekrutterte Merete Jørstad til jobben som «veiviser» eller daglig leder om du vil. Merete har kommet godt i gang og vi er heldig som har fått ei dyktig dame på rett plass.

I starten av 2018 gikk vi også i gang med «veilederkorpset». Dette er en satsing fra fylkesmannen for de kommunene som ikke har gode nok resultater i grunnskolen. Her har jeg stor tillit til alle de dyktige lærerne og ansatte i skolen vil oppnå store ting i årene som kommer.

Gjennom året har det blitt holdt en rekke frokostmøter for næringslivet. Først av kommunen, deretter av omstillingsstyret og sist av næringsforeninga. Det er suksess. Det var akkurat slik vi ønsket det. At næringslivet selv tok over disse møtene, og at vi som kommune kunne stille å lytte og bidra, framfor å være arrangør.

I mars heiste Kvænangen for første gang Kvenflagget. Kvænangen Qven og sjøsamisk forening overrakte kommunen v/ Gargo et eksemplar av flagget. Vi fikk på plass et flaggreglement og har bestilt inn ytterligere et flagg for å flagge fra kommunehuset i 2019.

2018 var preget av året hvor vi for alvor tok tak i utfordringer med plast i havet. Alle husker vi bilder av hvalen som inneholdt så mye plastposer i magen at den hadde sluttet å spise. Dette var også et av temaene på fylkesmannens januarmøte. Hjemme i Kvænangen holdt vi mai en strandryddeaksjon. Flere lokale lag og foreninger samlet sammen avfall fra fjæra, og litt til. Det var et flott samarbeid mellom Avfallsservice og Kvænangen kommune som gjorde dette mulig. Et godt initiativ som bør videreføres i 2019.

Hovedtaler på 17. mai var Nora Lindbom. Jeg tror alle satte pris på både innhold og framføring. Hele talen finner du på kommunes nettsider.

I mai fikk kommunen besøk av Linas hauge som skulle gå turen «Troms på langs» til inntekt for kreftsaken. Vi heiv oss rundt og fikk stelt i stand en kafè og loddsalg til inntekt for en svært viktig sak. Det er alltid godt å se hvor flink mange Kvænangsværinger er til å støtte opp og bidra i slike viktige saker.

I juni ble jeg valgt til styreleder i LVKung, og er også medlem av landsstyret i LVK. LVK står for Landssammenslutninga av vasskraft kommuner. I realiteten er det en interesseorganisasjon for alle vannkraftkommunene i Norge. For Kvænangen, og andre kommuner, er det viktig at vi får en del av verdiene som skapes av våre lokale naturressurser. Vi jobber også med samme tema overfor oppdrett, altså at mer av verdiene som skapes gjennom bruk av naturressursene må bli igjen lokalt. Dette gjør vi bl.a. gjennom medlemskap i Norske fjord- og kystkommuner.

 LVKung er et givende og spennende styre som består av medlemmer fra både kommuneadministrasjoner og politikere fra Rødt til FrP. Det er spennende å jobbe konstruktivt til tross fra ulik politisk oppfatning.

I juni var det også åpent møte om «helse og omsorgsplanen». Det er viktig plan som skal definere hvordan vi skal jobbe med helsespørsmål fra vi blir født til vi dør. Det er viktig å ha en plan for det forebyggende like mye som det behandlende. Her har jeg stor tro på at vi har mange dyktige ansatte som står på for å lage et utkast til plan. Vi må huske at dette er en plan vi politikere «eier», og det er viktig for oss at du leser denne og gir høringssvar når planen kommer ut i 2019.

I juni fikk vi servert konsert fra Syria og åpning av kulturstien på Spildra. Jeg håper og tror at det var både viktig og en måte å bygge bro at vi fikk på plass en konsert og beretning om flykt fra Syria for både oss som bor her og de vi har bosatt fra Syria. Kulturstien på Spildra ble åpnet med fylkesordfører og sametingspresident til stede. Dersom du ikke allerede har besøkt stien vil jeg anbefale deg å ta turen i 2019. I tillegg er det både bar, butikk og overnatting på Spildra.

Sommeren i Kvænangen er ingen tid for å kjede seg. Det er en rekke små og store begivenheter. Mange bidrar til å skape stemning for både oss som bor her og de som er tilbake på ferie. Det må gis stor honnør til alle som er frivillig og står på.

Verdde-turneringa har i mange år vært kommunens største arrangement i tid og besøkende. Sammen med Kvænangen kommune og Verddelaget håper jeg at vi i årene som kommer vil se en utvikling av festivalen. Det er muligheter innenfor omstillingsprosjektet for å kunne bidra til vekst og utvikling av festivalen.

Jeg vil også gi noen gode ord til Langfjordagene. Våre gode venner i Finnmark hadde et svært innholdsrikt og godt program. Veldig godt jobba.

I slutten av August fikk jeg, i forbindelse med treningssamling med Burfjord IL, gratulert Andreas Nygaard med seieren i Vasaloppet 2018. For en bragd! Andreas er ikke bare utrolig god til å gå på ski, han er også en fantastisk ambassadør for Kvænangen og Burfjord IL. Vi er alle svært glad for bidraget til merkevarebygging Andreas står for, og ønsker han all lykke i den kommende 2019 sesongen.

I September var det tid for å besøke studentene våre i Tromsø. Hvert år har alle Nord-Troms kommunene felles stand i Tromsø for å møte potensielt nye arbeidstakere og våre egne studenter. Vi holder en pizzakveld som hvert år er svært godt besøkt. Det er en fin anledning til å samle ungdom fra Nord-Troms og få et innblikk i hva de tenker om framtida.

Det var også åpning av vår nyeste satsing; Kvænangen språksenter. Ei satsing som skal være med å gjøre samisk og kvensk språk tilgjengelig og levende igjen. Jeg håper de lykkes og at vi kan bli enda mer språkmektig i framtida.

Hvert år er Biskopen ute i kommunene på såkalt Bispevisitas. I år var turen kommet til Kvænangen. Som ordfører fulgte jeg biskopen på flere av hans arrangementer rundt i kommunen. Det var bl.a. besøk på Furutoppen med lunsj, og gudstjeneste på Spildra.

I oktober var kommunen invitert til å komme å se på boringa som foregår etter mineraler i Kjækanfjellene. Det var spennende å se hvordan de jobber, og det blir interessant å se hva resultatet er. Per i dag er det ikke offentliggjort. Dersom det skulle være drivverdige ressurser er det spennende, men her må vi holde tunga beint i munnen. Det er mange interesser som skal veies opp mot hverandre. Det er uansett spennende og jeg ser fram til å jobbe med både mineralnæringa og reindrifta som begge opererer i samme område.

I oktober ble den årlige tv-aksjonen holdt. Det gav i år som tidligere år en solid slant fra Kvænangen. Det kommer ikke av seg selv, og særlig skolen er flink og kreativ. Det gir et godt omdømme at vi år etter år er helt i toppsjiktet i giverglede til ulike gode formål.

Hvert år holder KS (kommunenes sentralforbund) strategikonferanse etter at statsbudsjettet er lagt fram. Ved siden av innlegg om neste års opplegg og hvilke forventninger staten har til oss hadde man lagt inn et innlegg av Moa Björnson. Hun jobber som utviklingssjef på Træna. En kommune med i underkant av 500 innbyggere. Hun beskrev en kommune som tidligere ventet på at «noen» måtte komme å ta tak. Ikke ulikt det Arvid Viken har beskrevet fra Kvænangen i sin forskningsrapport utgitt i 2018. Poenget Moa kom med handlet om å skape vekst og nyskapende miljø;

«Innovative miljø oppstår det mennesker er åpne, løsningsorienterte og uredd for bryte normer. Uansett stedets størrelse.»

Jeg tror dette er mye av essensen i hva den yngre delen av befolkninga vil ha, og derfor tror jeg vi må strekke oss lengre for å bli et innovativt miljø i Kvænangen.

I desember ble det mange julebord og fine møter med folk. Jeg vil dra fram julebordet på Gargo som en god opplevelse. Vi fikk servert utsøkt mat av høy kvalitet. Det er godt å vite at de som ikke selv kan ordne egen mat får mat som antakelig er langt bedre enn den jeg tryller fram på kjøkkenbenken.

Helt til slutt før juleferien ble det signert en samarbeidsavtale med Nord-Troms lensmannsdistrikt. Det er ansatt en ny lensmann som har høye ambisjoner for politiets arbeid i årene framover. Det har jeg sansen for.

Nå går vi inn i det nye året med mange spennende utfordringer på tapetet. Vi skal rekruttere ny rådmann, vedta en rekke planer og gjennomføre valgkamp. En valgkamp jeg håper blir preget av politiske saker og konstruktiv debatt framfor personkarateristikker og drittslenging. Det er også 75 år siden evakueringa v Kvænangen, og resten av Nord-Troms og Finnmark. Det bør vi markere.

Jeg ser fram til å jobbe sammen med dere som bor i Kvænangen i 2019. Dersom vi er løsningsorienterte, åpne og tørr å gi gass er jeg helt sikker på vi kan få til akkurat det vi vil!

God nytt år!

 

Eirik Losnegaard Mevik
Ordfører