Gjeldende vedtak truffet av Kvænangen kommune:
Det er for tiden ingen egne vedtak og bestemmelser truffet av Kvænangen kommune.


Gjeldende tiltak som følge av nasjonale retningslinjer:

Viser til de nasjonale tiltak og anbealinger som finnes på fhi.no.
 

Gjeldende abefalinger gitt av kommunen


For ansatte: Egne anbefalinger om reiser og deltakelse på arrangementer, les mer her.

For Innbyggere og besøkende: Ingen særskilte utover de nasjonale anbefalingene.

For næringsdrivende: Ingen særskilte utover de nasjonale anbefalingene.

Generelle råd:

hygieneplakat_smitte_koronavirus.jpg