Gjeldende vedtak truffet av Kvænangen kommune:
(Klikk på linken for å se vedtakene)

- Kvænangen kommune ved Formannskapet har i dag vedtatt å avslutte de lokale karantenebestemmelse fra med dags dato. Protokoll fra formannskapsmøte 21.04.2020.

Forlengelse av karantene for personer som har oppholdt seg i fylker sør for Nordland tom 21.04.2020 ( vedatt 14.04.2020)

-Forlengelse av karantene for personer som har oppholdt seg i fylker sør for Nordland (vedtatt 07.04.2020)
- Karantene for personer som har oppholdt seg i fylker sør for Nordland.
- Forbud mot arrangement, møter og sammenkomster. (opphevet 31.03.2020 - Vedtaket lokalt var overflødig da nasjonale retningslinjer og forskrift gjør de samme ting forbudt. Altså er det ingen endring i reglene selv om vedtaket lokalt er opphevet
.)

Gjeldende tiltak som følge av nasjonale retningslinjer:

 • Nasjonal veileder for smittervern i ungdomsskoler og videregåendeskoler Covid-19, pr. 21.04.2020
 • Nasjonal veileder for smittevern i barneskoler( 1-7) Covid -19 . pr- 21.04.2020
 • Nasjonal veileder for smittevern i barnehager Covid-19,  pr. 15.04.2020
 • Regjeringen opphever forbudet mot overnatting på hytta fom 20. april, men oppfordrer samtidig å begrense fritidsturer. Les mer om endringer i forhold til hytteforbudet her . Kvænangen kommune følger de nasjonale vedtakene. 
 • Regjeringen har besluttet å gjenåpne barnehager fra 20. april og senest 27. april, og 1.- 4. trinn i skolen og SFO fra 27. april. Gjenåpningen skal skje gradvis og kontrollert, med nødvendige smitteverntiltak på plass. Les mer her
 • Skoler, barnehager, kulturskole og voksenopplæring stengt fram til 13.04 jf. vedtak fra regjeringen. 
 • Besøksstopp ved Gargo sykestue og sykehjem og TU. Alle som ikke absolutt må på besøk til Gargo, TU, Hybelhuset og Lukas anbefales å ikke komme. Kun helt nødvendige besøk vil bli tillatt, og skal avtales på forhånd med leder for sykehjem/institusjon.
 • Arrangementer. Alle arrangementer i offentlig regi stenges, f.eks frisklivssentralen, gruppeaktiviteter, mm.
 • Karantene i 14 dager for alle som har kommet fra utlandet. Les nærmere om bestemmelsene på siden til HelseNorge.
 • Alle som får symptomer på akutt luftveisinfeksjon (snørring, vondt i halsen, tungpustethet eller hoste) skal holde seg hjemme til i alle fall èn dag etter de er symptomfri. 
   

Gjeldende tiltak og råd vedatt av kommunen


For ansatte:

 • Reiser. Alle jobbreiser avlyses med mindre de er kritisk for drift av kommunen. Innbyggerne frarådes reiseaktivitet inn og ut av kommunen. Utenbygds innbyggere frarådes å komme til Kvænangen kommune.
 • Alle ansatte som kan ha det, skal ha hjemmekontor.
 • Alle møter og kontakt som må skje, bør skje gjennom telefon, skype eller andre hjelpemidler som hinder fysisk kontakt. (dette gjelder så langt det passer for alle innbyggere).
 • Det er egne regler for helsepersonell og karantene: Helsepersonell skal kontakte sin nærmeste leder og avklare om de skal testes og i karantene for covid-19. Det gjøres en individuell vurdering av smittevernlegene i Kvænangen. Følg beskjed fra disse.

For Innbyggere og besøkende:

 • Kommunehuset er stengt for publikum. Servicekontoret er åpent for telefoner: 77 77 88 00.
 • Biblioteket stenges.
 • Alle sammenkomster forbys, dette gjelder bryllup, bursdager, sosiale sammenkomster som samler folk fra ulike husstander etc. Forbudet gjelder uavhengig av om sammenkomsten gjennomføres i privatbolig, lavvo, i grende- klubb- eller forsamlingshus. Dette gjelder inntil videre.
 • Legekontor, fysio, ergo og helsestasjon er åpne, men det er begrensning ved at ingen med øvre luftveisplager (hoste, vond hals, snue), får møte opp verken hos lege, fysioterapeut, ergo eller helsestasjon. All timebestilling tas over telefon 77 77 90 00
 • Forbud mot opphold i fritidsbolig. Personer med fritidsbolig/hytte i Kvænangen skal ikke ta opphold i fritidsbolig. Les forskriften her. 
 • Alle som har vært i fylker sør for Nordland skal holde seg i karantene i 14 dager. Dette gis tilbakevirkende kraft til de som har kommet hjem etter 9. mars. Det vil si at kom du hjem 12 mars, skal du være i karantene fra 12.mars og 14 dager framover i tid, altså til 26. mars.
  (Rådet gjelder nå uansett varighet på plassen altså mindre enn 24 timer, men gjelder likevel ikke for transittopphold på flyplass i fylkene)

For næringsdrivende:

 • Stenge/begrense anløp til kaiene i kommunen(unntatt rutebåten og lokale fiskere). Nærmere informasjon finnes på kaia.
 • Butikker oppfordres til å begrense antallet kunder i butikken. Det vil si at alle skal kunne bevege seg med ca. 1 meters avstand til andre. Butikkene oppfordres til å etablere et køsystem hvor folk er i bilene sine fram til de slippes inn. 

Noen generelle råd: 

 • Kvænangen kommune ønsker at INGEN som ikke MÅ komme til Kvænangen, kommer. Den generelle oppfrdringa er å bli der du er.  
 • Beskyttelse av hjemmeboende. Mange av innbyggerne som mottar helse- og omsorgtjenester i sine hjem har høyere risiko for alvorlig forløp av covid-19. Risikofaktorer i denne sammenheng er alder over 65 år og underliggende kronisk sykdom som hjerte-karsykdom (kardiovaskulær sykdom), diabetes, kronisk lungesykdom, kreft og høyt blodtrykk (hypertensjon). Personer som røyker har mulig også en høyere risiko for alvorlig forløp av koronavirus-sykdommen. Det er derfor viktig å beskytte hjemmeboende i risikogruppen, samt unngå at helsepersonell blir smittet.
 • Vurder nødvendighet av fysiske besøk. Pårørende og venners besøk til personer i risikogrupper må begrenses så mye som mulig. Vi oppfordrer pårørende og andre som ønsker å besøke spesielt utsatte om å legge til rette for å benytte telefon og andre digitale kommunikasjonsmidler for å holde kontakt.
 • Husk å etterleve hygienetiltakene – håndvask med såpe, håndsprit og andre smittetiltak. Følg oppdatert informasjon på FHI.NO. Før fysiske besøk anbefales det å gjennomføre en egenvurdering – som innebærer både å vurdere om besøket er helt nødvendig, om man har symptomer eller har vært på reise utenfor Norden de siste 14 dagene.
 • Generelt sett oppfordres alle til å minimalisere sosial kontakt i tiden framover og innbyggere oppfordres til å holde avstand fra alle som ikke er en del av egen husholdning. Unngå særlig kontakt med de som er i risikogrupper.
 • Til alle våre innbyggere som er på reise i utlandet. Regjeringen jobber nå med å få alle nordmenn som ønsker å komme hjem tilbake. Følg råd fra reise- og/eller flyselskap. Når du kommer til Norge og Kvænangen skal du rett i karantene. Ikke innom butikk eller andre steder. Kommunen vil kunne være behjelpelig med å få distrubuert varer o.l. slik at du har mat og andre nødvendige artikler når du kommer hjem. Ta foreløpig kontakt med nummer oppgitt under. Det vil komme ny kontakt og organisering av frivillighet så snart som mulig. Vi anbefaler våre innbygger i utlandet om å registrere at de er i utlandet slik at utenriksdepartementet kan få tak i dem.

hygieneplakat_smitte_koronavirus.jpg