Kvænangen kommune vil oppfordre alle eiere av gjerder til vedlikeholde gjerdene sine, eller sørge for at det blir fjerna dersom det ikke har noen nytte lenger.  Gamle utrangerte gjerder kan være til fare for folk og dyr. Piggtråd utgjør en særlig fare og er nå forbudt i nye gjerder. 

Under visse forutsetninger så kan det være muligheter for å søke tilskudd for fjerning eller fornying av gamle gjerder. 

Infoskrivet kan lese her: 

Informasjon om gjerder i utmark.pdf