FYSIOTERAPIAVDELINGA I KVÆNANGEN
Fysioterapiavdelinga holder til på kommunehuset i tilknytning til legestasjonen og helsestasjonen, egen inngang ytterst på fløyen. Avdelinga har to kommunale fysioterapeuter i 100 % stilling, og en privat fysioterapeut med driftsavtale i 100 % stilling.
 
TJENESTER SOM TILBYS PÅ AVDELINGA:
  • Undersøkelse, vurdering, behandling og trening med rekvisisjon fra lege, - på institutt, på skole, i barnehage, på sykestue/-hjem og i pasientens eget hjem hvis det er nødvendig.
  • Behjelpelig med å bestille og hjelpe til med utprøving av støttemateriell/ ortoser.
  • 4 mnd undersøkelse av spedbarn på helsestasjonen, og vurderinger/undersøkelser av barn ellers i samarbeid med helsesøster.
  • ABC-test av barn fra 4 – 12 år. Motorisk test som gir svar på om barnets motorikk bør følges opp videre med trening eller kanskje henvises videre.
  • Treningsgrupper i avdelingens egne lokaler, på skole, på sykehjem og i kulturhusets lokaler.
  • Oppfølging av Frisklivsreseptdeltakere (resept får man hos lege): Helsesamtale ved oppstart og etter 3 mnd, og ved avslutning. Fysisk test av deltagerne, - samme intervall som ved samtale. Hyppigere intervall kan avtales. (Kondisjon og lårstyrke). Gruppetreningstilbud både dagtid og kveldstid 4-5 dager i uka, - både ute og inne.
HVORDAN KOMME TIL FYSIOTERAPEUT:
Alle som skal ha fysioterapi må ha rekvisisjon fra lege først, - enten fastlege, fra spesialist, fra opptreningsinstitusjon el.l. Denne sendes/leveres/ til fysioterapiavdelinga, og fysioterapeutene tar kontakt når det er ledig time.
 
VENTELISTE:
Når du leverer rekvisisjonen vil den bli lagt inn på venteliste. Enkelte diagnoser, - de som er opererte, opptrening etter sykdom/skade, barn og enkelte andre grupper prioriteres ved å få time før den ordinære ventelisten. Dette gjør at det kan være vanskelig å opplyse hvor lang ventetid det blir for de som står på ordinær venteliste. I perioder er det lang ventetid.
Avdelinga har hatt et prøveprosjekt med gruppetrening og teoriundervisning for de som står på venteliste, og det vil vi mest sannsynlig fortsette med utover høsten 2016. Dette er et ventetilbud og vi håper at det kan føre til at færre trenger individuell behandling/kan hoppe ut av ventelistekøen.
 
Egenandel fysioterapi:
Priser-på-fysioterapitjenester-2016.jpg
Frikort 2: I egenandelstak 2 inngår egenandeler for
  • Undersøkelse og behandling hos fysioterapeut
  • Enkelte former for tannsykdommer
  • Opphold ved offentlig godkjent opptreningsinstitusjon som har avtale med regionalt helseforetak
  • Behandlingsreiser til utlandet i regi av Oslo universitetssykehus - Rikshospitalet HF

Egenandelstak 2 ordningen er ikke automatisk. Når du har betalt over 2 670 kroner i godkjente egenandeler i 2016, må du selv søke Helfo om frikortet. Beløpsgrensen er den samme som i 2015.