Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Fysioterapi

Fysioterapi er en del av vårt helsetilbud. Dersom du har dårligere funksjonsevne på grunn av alder, sykdom eller en skade, kan våre fysioterapeuter hjelpe deg.  Fysioterapeuter undersøker, behandler og gir opptrening.

 • Lover og forskrifter

  Dette er en lovpålagt tjeneste. Se forskrift om habilitering og rehabilitering § 7 og 8.

  Se også folketrygdloven § 5-8, pasient- og brukerrettighetsloven § 1-3 og kapittel 7 og forskrift for sykehjem § 2-1.

  Lover

  Folketrygdloven
  Pasient- og brukerrettighetsloven

  Forskrifter

  Forskrift for sykehjem

  Forskrift om funksjons- og kvalitetskrav for fysioterapeuter med kommunal driftsavtale

  Forskrift om habilitering og rehabilitering

  Forskrift om stønad til dekning av utgifter til fysioterapi m.m.

  Syketransportregisterforskriften

  ___
 • Skjema

  Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

  Du kan motta tjenesten uavhengig av om du bor hjemme eller på institusjon. Bor du hjemme og ikke er i stand til å oppsøke et fysikalsk institutt, kan du få tilbud om at behandlingen skal foregå hjemme.

 • Saksbehandling

  Saksbehandling


  Klagemulighet

  Hvis du mener du ikke får nødvendig hjelp eller er misfornøyd med utførelsen av tjenesten, kan du sende en klage til kommunen eller direkte til tjenesteyteren. Forklar hva du er misfornøyd med og hvilke endringer du ønsker.
   

 • Kontaktinformasjon

  Kontaktavdeling

  Avdeling:Fysioterapi-/ergoterapitjenester
  Postadresse:Burfjord 9161 BURFJORD
  Besøksadresse:9161 BURFJORD
 • Andre opplysninger
  Oppdatert:
  2017-01-30 09:14