Det er i dag 489 frivilligsentraler i drift i Norge fordelt på 320 kommuner.

 

Vi gjør oppmerksom på at nettsiden er under oppdatering. Informasjon vil bli oppdatert så fort som mulig. De fleste sider vil være tilgjengelige, med det tas forbehold om endringer i informasjon, bilder, tekst, beskrivelser m.m. i perioden. Undersider oppdateres fortløpende.