Vi trenger deg som frivillig og legger til rette for at alle kan bidra med noe. Hvis du ønsker å bli frivillig, ta kontakt med daglig leder for Kvænangen frivilligsentral.