Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
 • Lover og forskrifter

  Se vegtrafikkloven §§ 21 og 24 og forskrift om førerkort m.m. §§ 4-1 og 14-3

  Lover

  Vegtrafikkloven

  Forskrifter

  Førerkortforskriften

  ___
 • Skjema

  Søknaden sendes til

  Fylkesmannen behandler søknader om dispensasjon fra helsekravene i førerkortforskriften.

 • Saksbehandling

  Saksbehandling

  Fylkesmannen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til Fylkesmannen innen klagefristen for vedtaket utløper.

  Saksbehandlingstid

  Fylkesmannen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

  Klagemulighet

  Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til fylkesmannen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til Fylkesmannen. Opprettholder Fylkesmannen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Helsedirektoratet, som avgjør om klagen skal tas til følge.

 • Kontaktinformasjon

  Kontaktavdeling

  Avdeling:Legekontor
  Postadresse:Burfjord 9161 BURFJORD
  Besøksadresse:9161 BURFJORD
 • Andre opplysninger
  Oppdatert:
  2017-01-30 09:14