I henhold til kommunelovens  § 14-3, er Kvænangen formannskaps forslag til økt feieavgift lagt ut til offentlig ettersyn på kommunenes hjemmeside og på servicekontoret, Spildra landhandel og Sørstraumen handel. Eventuelle merknader til forslaget må være innkommet innen 17.02.20. Kommunestyret skal behandle saken den 18.02.20 kl. 09:00. Møtested Kommunestyresalen.

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 27.01.2020

Behandling: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak: Feiegebyret settes til kr. 405 + mva. Endringen gjøres under forutsetning av at den nye samarbeidsavtalen for brannvernsamarbeidet godkjennes i alle samarbeidskommunene.