Formannskapsmøtet 30.06.20 starter klokken 10:00. Klokken 09:00 - 10:00 er det generalforsamling i Kvænangen Produkter.