Formannskapets møte som var berammet til 11/1 utgår.