Møtet starter kl. 09:00, og ikke kl. 10.30 da dialogmøtet  som skulle være i forkant av møtet er utsatt.