Formannskapet avholdt 7/1 ekstraordinært møte. På sakskartet sto en sak som er unntatt offentlighet.

Grunnet omlegging til nytt sak-arkivsystem ved årsskiftet har vi ikke alt på plass til å legge ut innkallinger og protokoller på vanlig måte. Vi regner med at dette kommer på plass til uke 3.