Fylkesråd for næring har tilrådt forlengelse av omstillingsprogrammet. Programmet vurderes å være godt organisert, har nådd målsettingen for første periode og har en god framdrift. Programmet vurderes som svært viktig for en liten kommune med et lite næringsliv og en negativ demografisk utvikling. Som følge av covid 19 blir det ekstra viktig å videreføre dette arbeidet, skriver Fylkesråd Karin Eriksen.

Det kommunale utviklingsselskapet Kvænangen næringsfabrikk AS leder omstillingsprogrammet i Kvænangen. Det er gjennomført en ekstern evaluering av omstillingsprogrammet av Oxford Research. Evalueringen viser til svært positiv utvikling og meget gode resultater. De mener programmet har blitt et gravitasjonspunkt for kommunens næringsliv og til dels en styrking av kommunens attraktivitet. Programmet har bidratt til betydelig utviklingsaktivitet og har styrket lokalt næringsliv sin utviklingsevne.

Jeg er hoppende glad!
Kvænangen Næringsfabrikk gir gode muligheter for næringsliv og næringsaktører i Kvænangen. Det er slik vi bygger framtida til Kvænangen. Det er ikke alt som vises med en gang, men stein for stein løfter vi oss. Nå håper jeg bare flere, ikke bare i Kvænangen, ser mulighetene og at de tar steget og flytter seg og sin næringslivssatsing til Kvænangen, sier ordfører Eirik Losnegaard Mevik

Kommunestyret vedtar handlingsplan for 2021 på møtet den 08.12.2020. Det er lagt opp til at gjeldende omstillingsplan revideres og tilpasses til de utfordringene som næringslivet i Kvænangen har i dag.

Evaluering av omstillingsprogrammet i Kvænangen - Midtveisevaluering av omstillingsprogram 

Vedtak i fylkesråd 01.12.2020

Handlingsplan for 2021

 

Ordfører Eirik Losnegaard Mevik, Kvænangen kommune, tlf. 416 87 796

Rådgiver Næring og utvikling, Anne Berit Bæhr, Kvænangen kommune, tlf. 404 05 624

Daglig leder Kvænangen Næringsfabrikk AS, Tonny Mathiassen, tlf. 401 06 500