Nå kan du stemme på valgdagen 09.09.19, til følgende tidspunkt:

Spildra husflidsbygg kl. 10-15

Kvænangsbotn samf. hus kl. 12-18

Badderen samf. hus kl. 12-18

Alteidet husflidsbygg kl. 12-18

Burfjord Flerbrukshus kl. 12-19