Helsedirektoratet:
Alle landets kommuner skal forebygge smitte med hepatitt C og ha ordninger som gjør brukerutstyr (sterile sprøyter, kanyler og røykefolie) for injekson gratis, og enkelt tilgjengelig for alle injiserende stoffmisbrukere som bor eller midlertidig oppholder seg i kommunen. 

Rus- og psykisk helse i Kvænangen er lokalisert på kommunehuset 1. etg og har brukerutstyr til utdeling. 

 

Kontakt info Rus- og psykisk helse:

Elin
Telefon: 92 68 84 86

Lena
Telefon: 90 76 43 29

Vera
Telefon: 40 40 56 09