Rådhuset i Kvænangen kommune:
Onsdag 11. januar kl. 16:30-18:30

Klikk her for å bli med i møtet 

Rådhuset i Nordreisa kommune:
Onsdag 11. januar kl. 20:00-22:00

Rådhuset i Skjervøy kommune:
Torsdag 12. januar kl. 17:00-19:00