Tid og sted: 

 24. juni, kl. 18.00-20.00 i gymsalen i Oksfjord grendehus

25. juni, kl. 18.00-20.00 på Kvænangshagen Verdde i Sørstraumen.

 

Prosjektleder Steinar Rask vil informere om prosjektets innhold og arbeidet med reguleringsplanen. Erik Gjeten vil informere om grunnerverv.

 

Møtene vil arrangeres i tråd med Folkehelseinstituttets anbefalinger for begrensning av smitte.