Oppvekstsentret skal inneholde tilbud om barnehage, SFO og skole for trinnene 1 – 4. Alt skal være en organisasjon og samlet i et bygg.

Utredningen av oppvekstsentret omfatte følgende momenter:

  • Vurdering av skole-og barnehagestruktur.
  • Vurdering av skole-/barhagemiljø og kvalitet på tjenesten.
  • Lokalisering.
  • Kommunaløkonomisk vurdering, kostnader for både etablering og årlig drift videre.
  • Samarbeid med-og støtte fra andre kommunale tjenester.
  • Utnyttelse av eksisterende bygningsmasse.
  • Brukernes synspunkter.
  • Miljøvurdering av alternativene. 
  • Anbefalt og begrunnet forslag.

 

Enkel servering. Velkommen til folkemøte!