Følgende veier/bruer er utsatt og følges nøye opp: 

  • Badderen. Høy vannføring, E6 fortsatt åpen. Gammelbrua er rast ut. 
  • Burfjorddalen. Høy vannføring, E6 fortsatt åpen. 
  • Kvænangsbotn. Fylkesveien er stengt ved brua ved Bjørkenes. 

For øvrige veier og kommunale anlegg anses situasjonen å ikke være kritisk. Flere steder langs vassdragene er det stor vannføring som nok vil føre til skader. 

Statens Vegvesen er ute og følger situasjonen tett sammen med oss. Entreprenør er i gang med sikringsarbeid ved brua i Badderen.