• Hvorfor er mineraler viktige i dagens samfunn?
  • Hvorfor leting etter mineraler i Kvænangen?
  • Hva er gjort så langt?
  • Hva er status for prosjektet?
  • Hvor går veien videre?

 

Sted: Badderen samfunnshus, torsdag 8.september kl.18.00

 

Enkel servering