Blå Kors har 2 ulike typer ferier; organiserte ferier hvor en reiser sammen med en stor gruppe og Hjerterom hvor en reiser alene med sin familie. 

Søknadsfrist for sommerferietilbudene er 23. april

For mer informasjon  og søknadsskjema, gå inn på nettsiden til Blå Kors:
Aktuelle Ferietilbud - Blå Kors ferier (blakors.no)