Den 10. august 2021 klokken 18:00 arrangeres felles digitalt folkemøte der planforslaget blir fremlagt og forklart.
Møtet planlegges gjennomført på Teams, det er derfor nødvendig at alle interesserte gir skriftlig påmelding til: post@lyngen.kommune.no
innen onsdag 4. august klokken 08:00. merkes: «påmelding folkemøte».

Om lokale lag/foreninger ønsker å samle personer fra sitt lokalmiljø i grendehus, samfunnshus el og foreta felles oppkobling så vil dette være bra. En oppnår da at personer som ikke er i stand til å delta digitalt på egenhånd også gis anledning.

Påmeldingen bør inneholde følgende informasjon:

  • Navn og opplysning om den påmeldte opptrer som privatperson eller på vegne av lag/forening.
  • E-postadresse og telefonnummer til den påmeldte

Alle påmeldte vil da og tilsendt en invitasjon med lenke til digital oppkobling.

Planforslaget er et samarbeid mellom kommunene Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord, Storfjord og Lyngen. Konsulentbedriften Rambøll har bistått samarbeidet i utarbeidelsen av planforslaget og vil også legge dette frem under folkemøtet.

Planforslaget et lagt ut på sentrale steder i samarbeidsområdet, se nærmere informasjon på din kommunes hjemmeside,
eventuelt kan planen også sees her: Høring - Kommunedelplan energi og klima - Lyngen kommune

Har du spørsmål til møtet eller gjennomføringen så kan du kontakte Lyngen kommune på telefon 77701000 eller post@lyngen.kommune.no

Vi ser frem til å møtes og tar gjerne mot innspill både fra privatpersoner eller lag/foreninger.

Vel møtt.