Søknadsskjema til barnehageplass fungerer ikke for tiden, på grunn av endring til nye skjema, og har vært ute av drift siden begynnelsen av juni 2019. Dersom du har søkt plass i denne perioden via skjemasentralen, må du ta kontakt med barnehagen på tlf. 77 77 89 50, da din søknad ikke har kommet fram.

Nye skjema vil komme i løpet av august 2019.