Målgruppe: 
Ansatte i UNN, barneansvarlige, ansatte i kommuner, studenter/elever og andre. 

Tid og sted: 
Tirsdag 21.mars kl. 0815 -1530 Store auditorium AUD UNN A5 (UNN ansatt) og Teams for alle.

Les mer på invitasjonen fra UNN her.

Kontaktperson og arrangør i UNN:
Foretakskoordinator UNN, Janne Hessen janne.hessen@unn.no